دانلود فایل word مبانی نظری عملکرد شغلی

ی از متن دانلود فایل word مبانی نظری عملکرد شغلی : مقدمهابعاد عملکردارزیابی عملکردمعیارهای عینیمعیارهای ذهنی1-¬ برگه¬ی درجه بندی شده¬ی نگاره¬ای 2-¬ برگه¬های درجه¬ بندی شده¬ی متمرکز بر رفتار 3-¬ مقیاس استاندارد مختلط 4-¬ مقیاس مشاهده¬ی رفتار 5-¬ روش¬های مقایسه¬ی کارکنان اهداف ارزیابی عملکرداهمیت و فواید ارزیابی عملکردمنابع ارزیابی عملکردسرپرست: همکاران: خودارزیابی: زیردستان: ارزیابی 360 درجه: دانلود فایل word مبانی نظری عملکرد شغلیفهرست منابعمنابع فارسیمنابع لاتینعملکرد شغلیمقدمهعملکرد شغلی عبارت است از مجموعه رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می¬دهند (اوک پارا و وین ، 2008). روجلبرگ (2007، ب

دانلود فایل word استفاده از روش فراکتال طیف توان مساحت جهت بارزسازی انومالی کانی زایی سرب و روی منطقه هفت سواران

س یا همایش : سومين همايش ملي زمين شناسي و اکتشافات معدنيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: هدف از این تحقیق، شناسایی آنومالی ژیوشیمیایی عناصر سرب، نیکل و منگنز با استفاده از روش فراکتال طیف توان مساحت براساس 170 نمونه پودری از ذخیره پنهان سرب و روی هفت سواران در جنوب غربی خمین می باشد. نمودار تمام لگاریتمی طیف توان - مساحت هر سه عنصر بیانگر سه مرحله از تجمع و غنی شدگی می باشد. سومین مرحله غنی شدگی مرحله اصلی و تشکیل مناطق آنومالی این سه عنصر می باشد. مناطق آنومالی تعیین شده توسط این روش از نظر موقعیت، تطابق خوبی با روش آماری میانه و انحراف معیار دارند. مطال

دانلود فایل word شناسایی شاخص ها و رتبه بندی تامین کنندگان سبز در صنعت تایرسازی بارز بر اساس تکنیک های تصمیم گیری فازی (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز)

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگيتعداد صفحات :22چکیده مقاله: پژوهش حاضر به شناسایی شاخص ها و رتبه بندی تامین کنندگان سبز در صنعت تایرسازی بارز بر اساس تکنیک های تصمیم گیری تاپسیس فازی و دیمیتل می پردازد. هدف این پژوهش ارایه تکنیکی برای شناسایی شاخص ها و رتبه بندی تامین کنندگان سبز در زنجیره تامین است، این روش ترکیبی از تحلیل تکنیک تصمیم گیری DCQM می باشد. تکنیک مذکور در یک مطالعه موردی در گروه صنعتی بارز به کار گرفته شده است و شاخص های موثر بر زنجیره تامین در این مطالعه موردی شناس