دانلود فایل word تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

قوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی

دانلود فایل word نمودگارهای ایران باستان در آثار صادق هدایت

س یا همایش : همايش ادبيات فارسي معاصرتعداد صفحات :24چکیده مقاله: پایههای افکار، اندیشه و بیان بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان معاصر فارسی بر آیینهای کهن، باورها و اعتقادات عامیانه و فرهنگ غنی ایران باستان پیوند خورده است. صادق هدایت نیز از جمله نویسندگان برجستهای است که علی رغم کج فهمیهایش از زندگی و دین ، به ایران باستان و مظاهر آن دلبستگی داشته است ، که ترجمه متون فارسی میانه گوشهای ازاین تعلق خاطر است ولی دیگر آثار وی نیز از وابستگی اندیشه بی نصیب نمانده است، هدایت، با تبحر بینظیری از تمام سمبلها و مظاهر فرهنگی و اساطیری ایران باستان برای ن

دانلود فایل word بررسی تاثیرمشتری مداری برسودآوری شرکتهای تولیدی

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريتعداد صفحات :18چکیده مقاله: این پژوهش به برسی تاثیرمشتری مداری برسودآوری شرکتهای تولیدی می پردازد.باتوجه به مطالعات انجام شده این تحقیق بر اساس هدف ازنوع کاربردی وبراساس روش جمع آوری اطلاعات توصیفی ازنوع میدانی است.جامعه پژوهش , کلیه مصرف کنندگان خدمات ومحصولات یکی ازنمایندگیهای ایران خودرواست.اثربخشی این سازمان دردامنه ی زمانیسال 1396 مدنظر قرارگرفته است.جامعه ی آماری تعدادی بالغ بر 400 نفراست وبا استفاده ازجدول مورگان تعداد نمونه ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده 37 نفرازمشتریان نمایندگی ان