دانلود فایل word مدل سازی ردیابی بهینه ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی به روش الگوریتم P&O

یا همایش : دومين کنفرانس ملي مهندسي و فناوري ربات هاي پروازيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع نامتناهی تولید برق به حساب می آید. فراوانی نور خورشید در بیشتر مناطق دنیا به این وضعیت دامن می زند. جهت استفاده از این انرژی با حداکثر راندمان، باید ماکزیمم توان را از آن دریافت نمود. روشی که در این مقاله پیشنهاد شده است، روش P&O است. این روش براساس انحراف دوره ای (مصلا افزایش یا کاهش) ولتاژ ترمینال و مقایسه توان خروجی با انحراف قبلی کار می کند. در این مقاله، به شبیه سازی یک شبکه متصل به PV به کمک تکنیک حلقه باز و به طراحی حلقه های کن

دانلود فایل word چالشهای نظام بانکی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی و ارایه الگوی تفکیک

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريتعداد صفحات :25چکیده مقاله: اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیثباتی و نوسان شدید متغیرهای کلان اقتصادی را از نظر رویکردهای سیاستگذاری از یک سو و شرایط محیطی از سوی دیگر تجربه کرده است که تبعات ناشی از آن در نرخهای تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری و .... نمود یافته است. بر این اساس با عنایت به آنکه نظام بانکی کشور یکی از مهمترین و اثرگذارترینبخشهای اقتصادی کشور است، بدیهی است نقشی اساسی در تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا مینماید. در مقاله جاری با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتی

دانلود فایل word تحقیق ازدواج از دیدگاه قرآن

ی از متن دانلود فایل word تحقیق ازدواج از دیدگاه قرآن : در قرآن، بیش از 80 بار مادّه «زوج» و مشتقّات آن و حدود 23 بار، كلمه «نكاح» و مشتقّاتش به‌كار رفته است. از‌كلمه «استمتاع» نیز درباره ازدواج، در قرآن بهره گرفته شده است و واژه‌هایى از قبیل طلاق*، ظهار، ایلاء، عدّه، مرئه، بعل،نساء، ذكر وانثى، احصان، صداق، مهریّه، اجر، مَس، تحریم و احلال نیز در دامنه گسترده بحث ازدواج قرار‌مى‌گیرند.