دانلود فایل word سنتز و مشخصه یابی ساختاری نانومیله های اکسیدتنگستن رشد یافته به روش هیدروترمال در دمای پایین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سنتز و مشخصه یابی ساختاری نانومیله های اکسیدتنگستن رشد یافته به روش هیدروترمال در دمای پایین :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در کار حاضر نانومیله های اکسید تنگستن (WO3) با استفاده از روش تک مرحله ای هیدروترمال سنتز شد. برای بررسی ساختار و مورفولوژی سطح نمونه به ترتیب از تکنیکهای پراش پرتو ایکس (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی((SEM استفاده شد. به کمک انرژی پراکندگی پرتو ایکس (EDX) عناصر موجود در نمونه مشخص شد. الگوی پراش پرتو ایکس نشان داد که نانومیله های اکسید تنگستن در فاز هگزاگونالی به خوبی تشکیل شدند . طول نانومیله ها از دو روش تخمین زده شد. وجود دو عنصر تنگستن و اکسیژن در انرژی پراکندگی پرتو ایکس دلالت بر خالص بودن نمونه داشت.

لینک کمکی