دانلود فایل word سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی پیرول/گرافن اکسید دوپ شده به عنوان بستر کاتالیستی در واکنش های اکسایش/کاهش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی پیرول/گرافن اکسید دوپ شده به عنوان بستر کاتالیستی در واکنش های اکسایش/کاهش :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش نانوکامپوزیتهای پلیپیرول/گرافن اکسید با استفاده از روش پلیمریزاسیون درجا تهیه شدند. به منظور اطمینان از تهیه صحیح آنها, آزمونهای طیفسنجی مادون قرمز و تبدیل فوریه, و نیز برای بررسی ساختار شیمیایی نانوکامپوزیتها و مورفولوژی آن ها آزمون پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. نتایج آزمونها حاکی از آن است که پلی پیرول در حضور گرافن اکسید, به درستی سنتز شده و بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیت نشان می دهد که پلیپیرول در فضای مابین صفحات گرافن اکسید نفوذ کرده است و جدایش نسبی اتفاق افتاده است.

لینک کمکی