دانلود فایل word سنتز هیدروترمال نانوذرات بوهمیت به منظور بهبود سطح جهت کاربرد کاتالیستی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سنتز هیدروترمال نانوذرات بوهمیت به منظور بهبود سطح جهت کاربرد کاتالیستی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سطح ویژه ی بالا و پراکندگی مطلوب در مایع از پارامترهای موثر در انتخاب این مواد به عنوان جاذب و کاتالیست است. از اینرو, کنترل شکل و اندازه درمورد نانوساختارهای بوهمیت همواره مورد توجه بوده است. از روش سنتز هیدروترمال به عنوان روشی کنترلپذیر جهت ساخت نانوساختارهای بوهمیت از نیترات آلومینیوم در حضور حلال آبی و در دو دمای 190 و 200 درجه سانتیگراد استفاده شد. اثر دما بر فاز بوهمیت, ساختار و مورفولوژی آن توسط آنالیزهای XRD, FTIR, TEMوSEM بررسی گردید. مشاهدات نشان می دهند که شرایط هیدروترمال و محلول اوره و همچنین دمای 200 درجه سانتیگراد بر توزیع اندازه ی ذرات تاثیر مناسب بوده و باعث تشکیل ذرات 3 بعدی گردیده است. نانوساختارهای بهدست آمده دارای ضخامت ناچیز و پهنای متوسط 53nm هستند.

لینک کمکی