دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بربانکداری اینترنتی مطالعه موردی بانک صادرات بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بربانکداری اینترنتی مطالعه موردی بانک صادرات بندرعباس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این مقاله , با هدف بررسی عوامل موثر بربانکداری اینترنتی بانک صادرات به آزمون 4 فرضیه می پردازد. جامعه آماری این مقاله شامل مشتریان بانک صادزات شهر بندر عباس در سال 1388 بوده که براساس مطالعه مقدماتی و بااستفاده از روش نمونه گیری طبقه ای , تعداد 196 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.جمع آوری داده ها به وسیله پرسش نامه صورت گرفته است و از هر مشتری خواسته شده تا نظر خود را در مورد بانکداری اینترنتی براساس 4فرضیه فن آوری اطلاعات (IT (تبلیغات موثر, آموزش کافی و زیر ساختهای مخابراتی ارایه دهند. نتایج حاصله با استفاده از آزمون T تک متغیره به طور کلی بر وجود سطح قابل قبولی از تاثیر چهار متغیر فوق در بانک داری اینترنتی تاکید دارد و در نهایت با استفاده از آزمون فرید من رتبه بندی هر یک از متغیر ها از لحاظ در جه تاثیر گذاری بر بانکداری اینترنتی مشخص گردید به طوری که فرضیه سوم (آموزشی کافی ) در بالاترین جایگاه و سپس فرضیه اول (فن آوری اطلاعات) بعد از آن فرضیه دوم (تبلیغات موثر ) و در نهایت فرضیه چهارم زیر ساختها مخابراتی قراردارد.

لینک کمکی