دانلود فایل word بررسی عوامل و تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتری بر صنعت بیمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل و تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتری بر صنعت بیمه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

از صنایع بسیار با ارزش جوامع می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود, یادکرد. امروزه در تمامی جوامع توسعه یافته, بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشدبخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادیوتوسعه ای جامعه, انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ایاز بنگاه های اقتصادی هزینه ها و منافع خود را در نظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثرخدمات را با حداقل هزینه ارایه دهدکه این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. یکی از ویژگی های شرکتهایبیمه, محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی از طریق ارایه خدمات بیمه ای, با مشارکت وبکارگیری منابع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی , می توانند موجب تحرک و پویایی ونیز رشد وتوسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجودنقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور, نهادهایفعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام وسازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت مینمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد وتوسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد. محاسبه توان بالقوه صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته ,نشان می دهد که مشارکت اینصنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است . با توجه به توان بالقوه صنعت بیمهکشور در بازارهای سرمایه می توان از تکنیکهای بازاریابی خدمات برای بهبود وضعیت صنعت بیمه کشوراستفاده کرد

لینک کمکی