دانلود فایل word بررسی متغیرهای مهم چابکی سازمانی و ارزیابی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی متغیرهای مهم چابکی سازمانی و ارزیابی آنها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه با مشخص شدن نقش چابکی سازمانی در تعالی و پیشرفت سازمانها و اهمیت مولفه های مختلف مرتبط با آن , سنجیدن و مشخص نمودن میزان تاثیر این مولفه ها بر مقدار کمی و کیفی چابکی از اهمیت فراوانی برخوردار شده است . تعیین شاخص هایی برای این سنجش و تدوین آزمون های لازم برای این امر نیز شایان توجه است. بدین ترتیب, شناخت مولفهها, مدلها و روشهای ارزیابی چابکی سازمانی اهمیت دارد. در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به تعاریف و مدلهای مهم و حایز اهمیت مربوط به چابکی سازمانی , تعدادی از مولفه ها و شیوه سنجش چابکی سازمانی با استفاده از مولفه های مذکور مورد مطالعه و تدقیق قرار خواهد گرفت

لینک کمکی