دانلود فایل word بررسی مدیریت دانش در آموزش عالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی مدیریت دانش در آموزش عالی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مقوله دانش و مدیریت دانش رفته رفته جای خود را در سازمانها باز میکند. استفاده از مدیریت دانش در دانشگاهها در عصر جهانی سازی, رقابتهای فزاینده و تغییرات تکنولوژیکی به یک امر حیاتی تبدیل شده است. لذا هدف اصلی این مقاله, تبیین نقش مدیریت دانش در اثربخشی و کارایی عملکرد موسسات آموزش عالی است. مروری بر یافتههای پژوهشی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مدیریت دانش با کارکردهای دانشگاهها پیوند دیرینه ای دارد و امروزه از مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی تغییر سازمانی برای غلبه بر تحولات نوظهور در اقتصاد دانشمدار انتظار میرود که قابلیتهای سازمانی دانشگاه را در به کارگیری روشها, ابزارها و سیستم های مناسب مدیریت دانش بهبود بخشد. تحولات عصر جدید به رغم تغییراتی که در ماهیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ایجاد نموده است, این مراکز را با چالشهای تازهای مواجه ساخته است که دانشگاهها را جز اتخاذ یک رویکرد نظاممند و سنجیده به منظور مدیریت فرایند هدفگذاری دانشی, شناسایی, خلق, کسب, سازماندهی, ارزیابی, حفظ و نگهداری, اشتراک و در نهایت کاربست دانش گریزی نیست. از مهمترین این چالشها میتوان به نقش و مسیولیت اجتماعی دانشگاه, کاربست دانش, منابع مالی, عدم وجود فرآیندهای سازمانی و ترسیم نقشه جریانهای دانش و ایجاد و تقویت فرهنگ دانش محور اشاره نمود.

لینک کمکی