دانلود فایل word فناوری اطلاعات و سیستم های پشتیبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فناوری اطلاعات و سیستم های پشتیبان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سازمانهای پویا و متحولی که در زمینه تکنولوژی رایانه پیشرفت کرده اند, مجموعه بالقوه ای از برنامه های کاربردی DSS را ایجاد کرده اند. برای برنامه ریزی استراتژیک سازمان یا نقشه راه , درک درستی از برنامههای کاربردی DSS حایز اهمیت است.این تحقیق می کوشد تا تعریفی از DSS , جذب فناوری اطلاعات و پویایی جذب DSS ارایه کند.آنچه که به عنوان ابزارهای DSS جذب برنامه های کاربردی سازمان میشودشامل آنهایی است که به عنوان برنامه های کاربردی یک باره DSS )غیر تکراری( در سطح برنامه ریزیاستراتژیک وارد سازمان میگردد.انتقال فناوری تا جاگیری ابزارها در برنامه های کاربردی پشتیبان تصمیم ساختار یافته (SDS) یا سیستم های فرایند تبادل (TPS) ادمه دارد.بنابراین مدیران باید آنها را به عنوان یک سیستم SDS/TPS ببینند نه به عنوان یک سیستم DSS. شناسایی نقشه راه جذب فناوری اطلاعات, به انتقال فناوری کمک می کند و آن را به رسمیت می شناسد. این به معنای قابل قبول بودن ایجاد این انتقال است

لینک کمکی