دانلود فایل word کسب و کارهای الکترونیک در تجارت و بانکداری استراتژیها, فرصتها, چالشها و الگوهای پذیرش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کسب و کارهای الکترونیک در تجارت و بانکداری استراتژیها, فرصتها, چالشها و الگوهای پذیرش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفت فنآوریهای نوین, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شدهاند. مزایای اقتصادی کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای الکترونیک در اقتصاد و بازرگانی, موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. همراستاییفنآوری اطلاعات و ارتباطات با کسب و کار سازمان, اهداف, استراتژیها, منابع, یکپارچهسازی, سرمایهگذاری و سایر عوامل مرتبط با کسبو کار را بهبود میبخشد. فعالان اقتصادی, با مهندسی مجدد فعالیتهای مدیریتی, تولیدی و خدماتی خود و بهکارگیری کسب و کارهایالکترونیک, مبادلات تجاری و مالی خود را گسترش میدهند. چالشی که در این زمینه وجود دارد, عدم پذیرش این فنآوریها و نوآوریها توسط سازمانها, شرکتها و مشتریان میباشد. تاکنون مدلها و الگوهای پذیرش مختلفی ارایه شده که به سازمانها کمک کنند تا فنآوریهای الکترونیک را آنچنان که با کسب و کارشان همراستا باشد, پذیرفته و بهکار گیرند. در این مقاله, به بررسی کسب و کارهایالکترونیک, استراتژیها, فرصتها و مزایا, چالشها و موانع, و الگوهای پذیرش آن پرداخته شده است

لینک کمکی