دانلود فایل word کنترل انعکاس معاملات نقدی در حساب های بانکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کنترل انعکاس معاملات نقدی در حساب های بانکی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :45

چکیده مقاله:

سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت وجه نقد تلقی نمیشود, زیرا هدف از نگهداری آنها تحصیل سود است.هرگاه برای تسویه اضافه برداشتهای بانکی مهلتی تعیین شده باشد درصورتی میتوان آنها را در محاسبه وجه نقد منظور کرد که مهلت مزبور از یک روز کاری تجاوز نکند. تعریف مذکور دربرگیرنده اقلامی ازسرمایهگذاریها و استقراض کوتاهمدت که معمولا درصورت جریان وجوه نقد سایر کشورها تحت عنوان معادل وجه نقد از آنها یاد میشود, نیست. معادل وجه نقد بنابر تعریف رایج عبارت از سرمایهگذاریهایکوتاهمدت سریعالتبدیل به وجه نقد است که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد و موعد آن در زمان تحصیل تا سررسید حداکثرسه ماه باشد به کسر وامها و قرضالحسنههای دریافتی از بانکها و سایر اشخاص که ظرف سه ماه از تاریخ تحصیل قابل بازپرداخت است.

لینک کمکی