دانلود فایل word مدیریت بحران در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدیریت بحران در سازمان ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

همواره باید مجموعهای از طرحها و برنامههای بحرانها رویدادهای ناگواری هستند که می توانند باعث افول سازمان شوندعملی برای مواجهه با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیشبینی نشده را کسب کنند؛ بنابراین, مدیریت بحران بر ضرورت پیشبینی منظم وکسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته از مسایل داخلی و خارجی تاکید دارد که به طور جدی حیات سازمان را تهدیدمیکنند . مدیریت بحران مجموعهای از چاره جوییها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام میگیرد و هدف آن کاهش روند بحران, کنترل بحران و کاهش و رفع بحران است. بیشتر سازمانها و نهادهای امروزی چنان ساخته شده اند که بتوانند ازبروز بحرانها پیشگیری کنند . اساسا سازمانهایی که در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری, حساسیت مدیریتی و یک درک خوباز اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است. مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام یافته تعریف میشود که طی این فرایند سازمان تلاش میکند بحرانهای بالقوه را شناسایی و پیشبینی کند سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تااثر آن را به حداقل برساند.

لینک کمکی