دانلود فایل word مروری بر اثر تعارض نقش بر رضایت شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مروری بر اثر تعارض نقش بر رضایت شغلی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثر بخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می کند.شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری می رساند. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثاراین رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد. شناخت این عوامل باعث می شود تا مدیران ارشد سازمان ها درباره حذف این عوامل کوشش کنند و عواملی را که موجب جلب رضایت شغلی می شود, تا حدممکن تقویت کنند. ضرورت وجود تضاد و تناقض درست مثل ضرورت وجود هواست باید به آن ساخت و زندگی کرد نه انیکه آن را کنار گذاشت استفاده موثر ازتعارض مستلزم شناخت و در کامل ماهیت آن وهمچنین عوامل ایجاد کنده و مهارت در اداره و کنترل آن است البته امروزه به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن در موفقیت مدیریت سازمان هانقش ارزنده ای دارد

لینک کمکی