دانلود فایل word مروری بر عوامل موثر بر اعتماد کشاورزان به مروجین سازمان جهاد کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مروری بر عوامل موثر بر اعتماد کشاورزان به مروجین سازمان جهاد کشاورزی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

اعتماد پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود و همچنین تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است. بطوری که هزینه مبادلات اجتماعی را به حداقل می رساند و برای حل مسایل مربوط به نظم اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. اعتماد اجتماعی, بنیاد شکلگیری روابطاجتماعی و توسعه یک جامعه است و کاهش یا افزایش آن میتواند تاثیر بسیار زیادی بر ساختارهای مختلف جامعه و روابط اجتماعی مردم آن داشته باشد. به همین دلیل, در دهههای اخیر این موضوع نظر بسیاری ازنظریهپردازان مطرح علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. یکی از ویژگیهای کشاورزان بیاعتمادی در روابط شخصی و همچنین پایین بودن میزان نوپذیری و تمایل به نوآوری است. به همین منظور برخورد آنها با غریبهها همیشه با ابهام مواجه میشود. عوامل موثر بر اعتماد کشاورزان به مروجین در این تحقیق شامل ویژگی های اعتماد کننده, ویژگی های اعتماد شونده و ویژگی های زمینه ای می باشد. در این مقالهابتدا به تعریف اعتماد اجتماعی از دیدگاه های مختلف پرداخته می شود. در ادامه عوامل موثر بر اعتماد کشاورزان به مروجین سازمان جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی