دانلود فایل word مقدمه ای بر نقشه های دانش: ارایه مدل مفهومی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقدمه ای بر نقشه های دانش: ارایه مدل مفهومی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به تغییر از اقتصاد کالا محور به اقتصاد دانش محور, تقاضا برای اجرای سیستم مدیریت دانش در سازمان ها رو به افزایش است. یک سیستم مدیریت دانش طبقه ای از سیستم های اطلاعاتی است که دانش سازمانی را اداره می کند. یکی از ابزار های موثر یک سیستم مدیریت دانش نقشه های دانش هستند,که نمایشی دیداری از اطلاعات کسب شده و ارتباطات بین آن ها در سطوح چندگانه جزییات ارایه می دهند. در این تحقیق پس از تعریف نقشه دانش به تبیین ابزارها و انواع نقشه دانش پرداخته شده اس ت. درمدلسازی مفهومی نقشه دانش در سازمان به سه بعد بازیگران, فرایندها و تکنولوژی انتقال دانش توجه شدهاست. در نهایت چالش ها و محدودیت های نقشه های دانش و محورهای مطالعاتی برای تحقیقات آتی تبیین شده است.

لینک کمکی