دانلود فایل word نقش ابعاد پنجگانه شغل بر تعهد سازمانی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش ابعاد پنجگانه شغل بر تعهد سازمانی کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مشاغل شالوده طراحی سازمان محسوب شده و ابعاد شغل, نقش مهمی در تیوری سازمان بازی می کنند.خصوصا ابعاد شغل سازه مهمی در تعیین انگیزش, رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ها است. تعهدسازمانی فرآیندی مستمر است که از طریق آن, کارکنان سازمان به اهداف و ارزش های سازمان معتقد شده وبرای رسیدن به آن ها تلاش می کنند. تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان است و به نوعی نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان را نشان می دهد. این تحقیق با هدف مطالعه نقش ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان انجام شده است. نیروی انسانی هر سازمان منبع گرانبهای آن سازمان است که می تواند آن را در راستای نیل به اهدافش یاری نماید. کارکنان متخصص و سازگار باارزش ها و اهداف سازمانی دارای انگیزه قوی و متعهد, از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی است. مطالعه تاثیر ویژگی های شغلی) تنوع وظایف, هویت شغلی, اهمیت شغلی, استقلال, بازخور( بر تعهدسازمانی که بواسطه تعهد باعث کاهش این مشکلات) ناشی از غیبت و کم کاری( می شود کاری بسیار موثر در این زمینه است.

لینک کمکی