دانلود فایل word نقش رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سازمان ها برای این که بتوانند به طور موثری تقاضای در حال تغییر محیط امروزی را برآورده سازند,نیازمند انعطاف پذیری, انطباق پذیری, کارآفرینی و نوآوری بیشتری هستند. به همین اندازه نیز سبک رهبری مناسب برای تاثیرگذاری بر یک چنین تغییری مورد نیاز می باشد. از عوامل تاثیر گذار برخلاقیت و نوآوری,رهبری است. رهبران تحول آفرین در پی راه های جدید انجام دادن کار, فرصت های تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدف های سازمان هستند. وجود رهبران تحول آفرین با ویژگی هایی از جمله:حمایت و ترغیب به قبول مسیولیت برای یادگیری و دادن آزادی برای کسب تجربه و قبول خطر, اختصاص زمان کافی برای کارکردن و سازگاری با تغییرات, ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مشاغل جدید و خلاقیت,کمک به کارکنان جهت بسط و گسترش توانایی های آنان, نشان دادن راه های جدید نگرش به چگونگی انجام کار به کارکنان و ... موجب افزایش خلاقیت و نوآوری سازمانی می شوند. در نهایت رهبری تحول آفرینمی تواندکه کارکنان سازمان را در انجام تغییرات و ایجاد یک ساختار که تاکید اصلی آن بر نوآوری و خلاقیت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان موفقیت در دنیای رقابتی امروز می باشد, درگیر کند.

لینک کمکی