دانلود فایل word نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار سازمانی مثبت کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار سازمانی مثبت کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره داشت و با سه عامل برابری, بی طرفی و عدم تبعیض تعریف می شود. فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و هیچ برخورد با افراد و سازمان ها چطور ممکن است باورها, احساسات, نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیرقرار دهد. عدالت به طور کلی برانگیزاننده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احساس بی عدالتی کنند اخلاق آن ها نیز سقوط می کند. از طرفی رفتار سازمانی مثبت از جمله عوامل مهمی است که درتعالی سازمان نقش مهمی را بر عهده دارد. زمینه های بروز رفتار سازمانی مثبت نیازمند ریشه ها و پشتوانه های غنی می باشد که باعث بروز چنین رفتاری از سوی کارکنان می گردد. در صورتی که بتوان ریشه هایرفتار سازمانی مثبت را تقویت کرد این رفتار, شکوفایی و تعالی را در پی خواهد داشت. مقاله حاضر به .صورت مروری و کتابخانه ای جمع آوری گردید

لینک کمکی