دانلود فایل word نقش فناوری اطلاعات در بهره وری و توسعه نیروی انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش فناوری اطلاعات در بهره وری و توسعه نیروی انسانی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بیشک مهمترین عنصر در موفقیت سازمانها در جهان امروز فناوری اطلاعات است و از طرفی مهمترین هدف هر سازمان را استراتژی بهبود بهرهوری آن سازمان تشکیل میدهد. رسالت اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع وامکانات گوناگون از جمله نیروی کار, سرمایه, اطلاعات میباشد. در محیط تجارت امروزی افراد و دانش آنها به عنوان حیاتیترین دارایی سازمان محسوب میشوند و فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل تسهیل کننده فعالیتهای سازمانیمیتواند بر بهرهوری نیروی کار موثر باشد و همچنین در بسیاری موارد جایگزین نیروی انسانی شده و منجر به هزینه سازمان خواهد شد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر بهرهوری نیروی کار میباشد در این تحقیق پس از مطالعه ادبیاتموضوع و نیز مقالات ,به بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات بر بهرهوری نیروی انسانی پرداخته ایم.

لینک کمکی