دانلود فایل word بررسی فقر و تاثیر آن بر آسیب های خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی فقر و تاثیر آن بر آسیب های خانواده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مفهوم آسیب های اجتماعی از جمله مفاهیم اساسی در شکل گیری نظم اجتماعی در خانواده و جامعه است. سطور حاضر, باتوجه به اهمیت مفهوم فقر وتاثیر آن بر آسیبهای خانواده به نگارش درآمده است. این مقاله در راستای هدف فوق سعی دارد به سوال زیر پاسخ دهد. آیا فقر بر ایجاد آسیب های اجتماعی در خانواده موثر است در پاسخ به سوال فوق با روش اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی واقع شد. یافته های پژوهش نشان می دهد افراد در طبقات پایین جامعه بدلیل فقر فرهنگی ناشی از فقر دچار بیهمنوایی در جامعه یا هم نوایی سطحی با سایر افراد جامعه می گردند. فقردربین افراد باعث ایجاد افسردگی, اختلالات روحی و روانی, پرخاشگری, استرس, فقر فرهنگی, ضعف اعتقادات دینی و.........شده است در نتیجه فقر هم بصورت مستقیم و با وجود متغیرهای واسطه گر بصورت غیر مستقیم باعث ایجاد آسیب های اجتماعی مختلف بین اعضا خانواده و در جامعه می گردد.

لینک کمکی